Job opportunities for students

Řada průmyslových podniků státního i soukromého sektoru se na katedru řídicí techniky obrací s žádostí o zprostředkování poptávky po absolventech jak bakalářského tak magisterského a doktorského studia.

Stránka, kterou jste právě otevřeli, je věnována nabídkám zaměstnání jak absolventům tak i studentům oborů, které katedra řídicí techniky zajišťuje a které poptávají externí pracoviště v oborových firmách. Každá z uvedených nabídek zaměstnání bude mít základní charakteristiku nabízené práce, dobu platnosti nabídky a odkaz na odpovědného pracovníka pro následné jednání.