Výroční zpráva 2016/2017

Naše katedra stručně ve faktech a číslech. Aktuální shrnutí našich výsledků v roce 2016.

Last updated: 09.03.2017, samekma1