EN Tématické okruhy závěrečných zkoušek

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) v jednotlivých bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech jsou prováděny v rozsahu vymezeném níže uvedenými tématickými okruhy.