Efektivní simulace dynamických soustav

16.04.2009 - 09:00 - 10:30

V minulosti se efektivnost simulačních programů posuzovala hlavně z hlediska jejich nároků na strojový čas počítače. Dnes, po tak dramatickém poklesu ceny strojového času, kritériem efektivnosti těchto programů se staly jejich časové a kvalifikační nároky kladené na obsluhu. Jak v průmyslu, tak i ve výuce, jsou proto žádoucí uživatelsky přátelské a výpočetně robustní programy, které umožňují co nejsnazší přípravu simulačních úloh.
Cílem semináře je posoudit efektivnost simulačních programů zejména z hlediska použitého způsobu modelování s přihlédnutím k úrovni abstrakce a idealizace modelovaných soustav. Bloková schémata a bondgrafy budou porovnány se schématy znázorňujícími přímo reálnou konfiguraci simulovaných soustav. Lze je proto intuitivně sestavovat z grafických značek modelů jednotlivých částí soustav obdobným způsobem, jakým jsou tyto soustavy sestaveny ze svých reálných částí.
Stručně bude představen program DYNAST volně použitelný po Internetu, který si rovnice popisující tato schémata formuluje sám (i v případě multidisciplinárních soustav). Vyřeší je buď numericky, nebo v linearizovaném případě i semisymbolicky, a to jak v časové, tak i v kmitočtové oblasti. Má rovněž nástroje pro snadnou animaci a dokumentaci výsledků i pro spolupráci vzdálených týmů a pro hromadnou či distanční výuku. DYNAST lze využívat i jako modelovací ‚toolbox‘ pro Simulink.

Typ
přednáška
Zaměření
výzkum
Organizátor
ČVUT FEL