Obhajoba disertační práce: Ing. Milan Anderle - Modelling and control of walking robots

19.02.2016 - 10:00
Místo konání
KN:E-14
Typ
obhajoba
Zaměření
výzkum
Organizátor
Katedra řídicí techniky
Kontaktní osoby