Organizační struktura

Vedení katedry

Vedoucí katedry: Prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
Zástupce vedoucího katedry: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek
Tajemník katedry: Ing. Jindřich Fuka

Oddělení katedry