Oddělení řízení procesů a energetických systémů

Vedoucí oddělení: doc. Ing. Martin Hromčík, Ph.D.

Docenti
E-mail
xhromcik [at] fel [dot] cvut [dot] cz
Telefon
+420224357681
Místnost
Praha, Resslova 9, E-9

Výzkum: Teorie řízení: Lineární a nelineární systémy, polynomiální a stavové metody řízení, optimální a robustní řízení, identifikace a modelování, Aplikace v biomedicíně, letectví, energetice; Výuka: Bakalářský a magisterský program Kybernetika a robotika, evropský magisterský program SpaceMaster, magisterský program Letecké a informační systémy

Naše oddělení se zabývá dvěma hlavními oblastmi – pokročilým procesním řízením (zejména MPC) aplikovaným v různých oblastech průmyslu a modelováním, simulacemi a řízení výroby, distribuce a spotřeby elektrické energie včetně inteligentních sítí budoucnosti, tzv. smart grids.

Pokročilé metody řízení procesů

  • Prediktivní řízení
  • Optimalizace v reálném čase
  • Správa modelů
  • Identifikace systémů, metody 

Modelování a optimalizace energetických systémů

  • Řízení výkonové rovnováhy v přenosové síti
  • Řízení distribučních sítí s prvky „smart grids“
  • Vliv obnovitelných zdrojů na řiditelnost sítě
  • Plánování provozu kogenerací a tepláren

Naše oddělení vyučuje předměty Teorie dynamických systémůOdhadování a filtraceModelování a simulace dynamických systémů a podílí se na výuce předmětu Automatické řízení.