Studium

Informace pro studenty:

  • Studentskou agendu vyřizuje na katedře řídicí techniky pedagogická referentka paní Jaroslava Matějková, která zároveň zajištuje průběh bakalářských zkoušek pro studijní program Kybernetika a robotika. Sekretariát katedry je otevřen každý pracovní den od 8:00 do 16:30.
  • Při řešení agendy spojené s vaším studiem postupujte dle procesů, jejichž popisy naleznete na Procesním portálu fakulty v sekci Studium.
  • Katederní knihovna je k dispozici studentům pouze prostřednictvím jejich vedoucího bakalářské nebo diplomové práce. Výpůjčky a vracení knih zajišťuje po předchozí domluvě s vedoucím práce paní Svatava Petrachová v pracovních hodinách sekretariátu katedry. Katalog knih je k dispozici po příhlášení na webu katedry.
  • Přehled témat nabízených bakalářských a diplomových prací naleznete v celofakultní aplikaci Závěrečné práce.