Semináře

Nekonečná série neformálních schůzek lidí z naší katedry, především doktorandů, ale nejenom nich, za účelem informovat, vyslechnout a diskutovat s kolegy na odborná témata hledat řešení nastolených problémů.