Bakalářská práce

Samostatná závěrečná práce bakalářského studia. Tema práce
si student vybere z nabídky temat souvisejících se
studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry.
Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné
zkoušky.

Kód
AD0B35BAP
Semestr
letní
Forma studia
kombinované
Rozsah
28s
Obsazeno
0
Počet kreditů
20
Zakončení
zápočet
Jazyk výuky
čeština