Diplomová práce

Samostatná závěrečná práce inženýrského studia komplexního
charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat
souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová
katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro
státní závěrečné zkoušky.
\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M35DIP

Kód
A0M35DIP
Semestr
letní
Rozsah
36s
Kapacita
10
Obsazeno
3
Počet kreditů
25
Zakončení
zápočet
Jazyk výuky
čeština