Dny otevřených dveří

Katedru řídicí techniky můžete navštívit při příležitosti Dnů otevřených dveří pořádaných Elektrotechnickou fakultou, které se konají zpravidla dvakrát ročně a to v únoru a v listopadu. Program je zaměřen hlavně na studenty středních škol, kteří mají zájem o studium na FEL.  Více informací o programu připravovaných Dnů otevřených dveří naleznete na webu fakulty. Katedru můžete také navštívit při konání Robosoutěže nebo při setkáních pořádaných spolkem Elektra sdružujícím absolventy FEL. Můžete si také domluvit osobní návštěvu na našem pracovišti. V případě zájmu kontaktujte náš sekretariát.