Kombinatorická optimalizace

Kód
RM35KO
Semestr
letní
Forma studia
prezenční
Rozsah
3+2c
Kapacita
160
Obsazeno
114
Počet kreditů
6
Zakončení
zápočet a zkouška
Jazyk výuky
čeština
Poznámka
Rozsahvýuky v kombinované formě studia: 21p+6c. Stránky předmětu:https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A4M35KO