Kybernetika a robotika

Studijní program Kybernetika a robotika (stejného názvu v Bc. i Mgr. programu) vychází z tradice špičkového výzkumu na FEL. Kybernetika a robotika si klade za cíl vychovávat absolventy v oblastech, kde se informatika propojuje s reálným světem - kybernetikou, robotikou, automatickým řízením a měřící technikou. V těchto oblastech má fakulta mezinárodní renomé ve vědeckovýzkumné činnosti a tradici ve spolupráci s průmyslem i ve výuce. Bakalářský i magisterský program má tyto obory:

  • Systémy a řízení
  • Senzory a přístrojová technika
  • Robotika
  • Letecké a kosmické systémy

Proč studovat Kybernetiku a robotiku na ČVUT FEL v Praze?

ČVUT je špičkovou technickou univerzitou v České republice. V mezinárodním hodnocení je jedinou univerzitou v České republice zařazenou mezi 500 nejlepších univerzit na světě. Přitom je elektrotechnická fakulta tradičně jednou z nejlepších na ČVUT (měřeno vědeckovýzkumnými výsledky). V oblasti Kybernetiky a robotiky máme mnoho odborníků světové úrovně a některé naše týmy jsou na světové špičce. Učí u nás i významní inženýři z průmyslu. Spolupracujeme s mnoha českými i zahraničními firmami a více než tři čtvrtiny našich příjmů pochází z výzkumných projektů.

Program je moderní a jeho koncepce vychází z doporučení mezinárodních odborných organizací (IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, IFAC - International Federation of Automatic Control, …). Přednášky a teoretická studia jsou dobře vyvážena tvůrčí prací v našich moderních laboratořích. Výuku opíráme o pevný teoretický základ, který otevírá cestu k celoživotní adaptibilitě k vyvíjejícím se poznatkům a technologiím. Obsah vyučovaných předmětů je srovnatelný s těmi nejlepšími školami na světě. Používáme světové učebnice a moderní učební pomůcky, jako jsou experimenty ovládané přes internet. Velký důraz klademe na projekty a samostatnou práci. Mnohá zadání přicházejí přímo z průmyslu. Studenti se naučí nejen něco vymyslet a sestrojit, ale také výsledky prezentovat a prodat. Znalosti a dovednosti u nás získané se vám proto budou hodit, i když ve své kariéře nakonec třeba skončíte daleko od původního oboru studia.

Program se opírá o velkou míru volitelnosti. Vedle vybraného oboru můžete studovat i předměty vedlejších oborů i dalších programů. Program je určen pro studenty, kterí mají za cíl získat velmi kvalitní základy s teoretickou průpravou, rozvinout své tvůrčí schopnosti, naučit se řešit problémy samostatně i v týmu. Studijní programy (Bc. a Mgr.) Kybernetika a robotika jsou multidisciplinární a prostupují snad všechny oblasti lidské činnosti, od průmyslu a dopravy, přes bio a medicinské obory po ekonomii a obory společenské, všude tam najdou naši absolventi uplatnění.