Paralelní algoritmy

V úvodních přednáškách se zaměříme na obecné principy návrhu paralelních algoritmů a jejich základní vlastnosti, které jsou důležité pro pochopení principu jak paralelních, tak i distribuovaných algoritmů. Dále si vysvětlíme základní paralelní algoritmy, typicky tvořící stavební kameny řešení reálných problémů. Úlohy na cvičení budou zaměřeny na hardwarové platformy, se kterými se studenti běžně setkají v praxi.

Kód
B4M35PAG
Semestr
zimní
Forma studia
prezenční
Rozsah
2P+2S
Kapacita
20
Obsazeno
11
Počet kreditů
6
Zakončení
zápočet a zkouška
Jazyk výuky
čeština
Přednášející
Obsah přednášek

1. Úvod do paralelního programování.
2. Principy návrhu paralelních a distribuovaných algoritmů.
3. Základní komunikační operace.
4. Vlastnosti paralelních a distribuovaných algoritmů.
5. Řazení.
6. Maticové algoritmy.
7. Grafové algoritmy I.
8. Grafové algoritmy II.
9. Kombinatorické algoritmy.
10. Dynamické programování a metaheuristické algoritmy.
11. Algoritmy pro lineární algebru.
12. Rychlá Fourierova transformace.
13. Distribuované algoritmy pro ad hoc sítě.
14. Rezerva.

Náplň cvičení

1. Pthreads.
2. Zadání semestrální práce.
3. Pokročilé konstrukty v OpenMP.
4. Konzultace semestrální práce.
5. Řazení
6. Konzultace semestrální práce.
7. Open MPI.
8. Distribuované algoritmy v Open MPI.
9. Konzultace semestrální práce.
10. Paralelní grafové algoritmy
11. Konzultace semestrální práce.
12. Prezentace semestrální práce.
13. Zápočet