Průmyslová informatika a internet

Internetové technologie v informatice i v průmyslových technologiích. Komunikační protokoly v internetových distribuovaných aplikacích, databázové systémy a jejich řízení, systémy řízení podniku. Webové služby, mobilní sítě, bezpečnost a spolehlivost, řešení kritických aplikací. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M35PII

Kód
A0M35PII
Semestr
zimní
Forma studia
prezenční
Rozsah
2+2c
Kapacita
20
Obsazeno
17
Počet kreditů
6
Zakončení
zápočet a zkouška
Jazyk výuky
čeština
Vyučující
Přednášející
Poznámka
Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6cStránky předmětu:https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=23
Obsah přednášek

1. Architektura distribuovaných síťových aplikací.
2. Struktura sítě, aplikační vrstvy, její hlavní části, clustrované servery. Vertikální integrace sítí s ohledem na průmyslové realizace.
3. Sítě se zaručenou dobou odezvy.
4. Klientské a serverové aplikace. Používané programovací jazyky.
5. Souborové formáty využitelné pro datovou interkomunikaci. JSON a XML.
6. Nejběžnější databázové servery v průmyslových aplikacích a jejich management.
7. Metody přístupů k databázím, použití na manažerské i technologické úrovni. Způsoby připojení v ADO.NET.
8. Systémy řízení výroby a podniku. Sledování životního cyklu výrobku, dokumentace, standardizace.
9. Webové aplikace v distribuovaných řídicích systémech.
10. Webové komponenty pro vývoj průmyslových internetových aplikací.
11. Webové služby, vzdálený přístup k počítačům, používané protokoly a AJAX.
12. Zabezpečení, přístupová práva, veřejné klíče, hashovací kódy, digitální podpisy.
13. Spolehlivost sítí a řešení vhodná pro kritické aplikace.
14. Mobilní systémy a ergonomie mobilních aplikací.

Náplň cvičení

1. Popis úloh a podmínek pro získání zápočtu.
2. Tvorba, překlad a ladění distribuovaných síťových aplikací.
3. Serverové aplikace, příjem a zpracování požadavků, generování odpovědí.
4. Serverové aplikace, komunikace s databázemi, konfigurace databází.
5. Webové služby, generování WSDL a zpracování SOAP zpráv.
6. Klientské aplikace, výměna a zpracování dat.
7. Webové aplikace, principy a práce v konceptu AJAX. Uživatelské rozhraní.
8. Webové služby, využití volně dostupných služeb, začlenění do vlastní aplikace.
9. Využití webových služeb v průmyslovém řízení, přehled dostupných možností.
10. Komunikace s řídicím systémem, distribuovaný řídicí systém, monitorování.
11. Tvorba dokumentace projektů, automatické generování reportů a uživatelských manuálů.
12. Individuální konzultace.
13. Přebírání studentských prací.
14. Zápočet.