Siemens Embedded Academy

Pro nadané a motivované studenty nabízíme v rámci předmětu Práce v týmu a její organizace (PTO) možnost zúčastnit se výukového modulu „Embedded product development according to PLM“ v rámci programu Siemens Embedded Academy. Týmová práce je navržena pro skupiny tří studentů, v maximální počtu 6 skupin. Organizace práce bude probíhat v rámci metodiky PLM (Product Lifecycle Management), používané ve společnosti Siemens, pod vedením vývojářů s dlouholetými zkušenostmi z řady mezinárodních projektů. Pro tyto vývojáře je příprava a vedení kurzu součástí kariérního rozvoje a jde tedy o vysoce prestižní záležitost. Tato skutečnost bude zárukou odpovědného přístupu ze strany společnosti Siemens. Pro studenty bude účast v kurzu výjimečnou příležitostí naučit se postupy ověřené v mezinárodním prostředí velké společnosti, což zvýší nejen jejich znalosti a schopnost realizovat technické projekty, ale také jejich konkurenceschopnost po skončení studia.

Hlavní důraz je kladen na praktickou implementaci embedded systémů včetně návrhu a realizace HW i SW s důrazem na zachování fází života produktu dle metodiky PLM dle standardů společnosti Siemens. Studenti budou pracovat ve skupinách po třech, budou jednoznačně přiděleny role v týmu, budou definovány milníky projektu dle PLM a na konci kurzu bude úkolem studentů předvést fungující produkt včetně dokumentace a výsledků provedených testů. Součástí modulu nejsou témata týkající marketingu a obchodování.

  1. Studenti projdou v rámci celého modulu všemi fázemi vývoje produktu dle metodiky PLM.
  2. Studenti budou pracovat v týmu, v rámci týmu budou mít jasně rozděleny role a zodpovědnost.
  3. Společně budou pracovat na návrhu, vývoji, implementaci a testování „Řízení vozítka v modelovém silničním provozu“ s využitím moderních elektronických součástek, které se používají v profesionálních zařízeních. Tato práce bude probíhat pod vedením zkušených vývojářů, kteří pomohou studentům projít celým cyklem, v případě komplikací přispějí pomocným řešením.
  4. Na konci semestru bude vývojový kit s procesorem ARM, na kterém studenti úlohu řešili, jejich.

Výukový modul klade stejný důraz na organizaci práce v týmu i na technické řešení projektu. Studenti se naučí, že bez dobré organizace práce není možné dosáhnout dlouhodobě udržitelného produktu, stejně jako není možné realizovat kvalitní výrobek bez výborných technických znalostí.

Výukový modul organizuje Katedra řídicí techniky, garantem je Ing. Pavel Burget, Ph.D.

Veškeré podklady jsou v systému Moodle jako kurz Siemens Embedded Academy (dostupný po přihlášení CVUTid).