Samomazné povlaky na bázi dichalkogenidů přechodových kovů dopovaných vybranými prvky

Obor
Elektrotechnologie a materiály

Samomazné vrstvy snižující tření jsou jednou z priorit materiálového inženýrství vzhledem k jejich možnému pozitivnímu impaktu na spotřebu energie. Skupina pokročilých materiálů je předním světovým pracovištěm, které se zabývá vývojem nových samomazných adaptivních vrstev na bázi dichalkogenidů přechodových kovů dopovaných uhlíkem (TMD-C).

Hlavní náplní práce doktoranda bude magnetronové naprašování vrstev obsahujících dichalkogenidy přechodových kovů a vhodné dopanty (kromě uhlíku i kovy a další prvky), analýza jejich struktury a mechanických vlastností, popis tribologického chování a jeho simulace. Doktorand naváže na dosavadní poznatky s vrstvami TMD-C a pokusí se o jejich další optimalizaci.

Disertační práce v angličtině bude tvořena souborem článků v impaktovaných časopisech. Součástí doktorandského studia jsou stáže na pracovištích v zahraničí (celkem cca 1 rok). Doktorské téma bude řešeno jako součást projektu GAČR.