Vylepšená podpora sběrnice CAN v Linuxu 3.6

Díky práci našeho doktoranda Rostislava Lisového a podpoře firmy Volkswagen má Linux 3.6 podporu pro "quality of service" (QoS) na automobilové sběrnici CAN.
Linux Tux Logo

S nově vyvinutým canid ematch klasifikátorem je možné klasifikovat CANové rámce podle jejich identifikátorů a ovlivňovat tak zpoždění mezi odesláním rámce z aplikace a jeho doručením na sběrnici.

Poslední změna: 10.06.2013, test.supereditor